Macmillan Life Skills: безкоштовні онлайн ресурси для навчання життєвих компетентностей на уроках англійської мови


В умовах переходу шкільної освіти на нові державні стандарти стає важливим не тільки формувати лінгвістичну компетенцію в учнів, а й навчати іншим компетенціям,  зазначеним у Державному стандарті, через предмет «англійська мова».

Видавництво «Макміллан Ед'юкейшн» пропонує серію розроблених уроків різного рівня складності, які є безкоштовними для завантаження з нашого сайту http://www.macmillanenglish.com/life-skills/  за такими тематичними блоками:

Вміння організовувати свою роботу
Соціальні компетенції
Управління людьми
Критичне мислення
Тайм-менеджмент
Полікультурна компетенція
Комунікативні компетенції
Вміння спілкуватися та співпрацювати
Вміння вчитися

За поданими нижче посиланнями Ви знайдете не лише плани уроків, а й методичні статті наших експертів з ELT, поради вчителям та відео матеріали. 

Зверніть увагу на матеріали для професійного вдосконалення вчителів http://www.macmillanenglish.com/life-skills/teachers/ 

Окремим блоком стоять матеріали для навчання дошкільнят та молодших школярів  http://www.macmillanenglish.com/life-skills/young-learner-resources/  

Методичні рекомендації щодо використання онлайн ресурсів Macmillan Life Skills

Кожен урок містить завдання, спрямовані на розвиток лексичної компетенції учнів через парну, групову та індивідуальну форми роботи. Уроки містять завдання на розвиток всіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо. Кожна розробка представляє собою покроковий план-конспект уроку для вчителя та роздатковий матеріал для учнів. Уроки розраховані на 45-60 хвилин кожний.

Вміння організовувати свою роботу

http://www.macmillanenglish.com/life-skills/getting-organised/ 
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/creativity/ 

• Планування, організація та уміння надавати пріоритет є важливими компетенція ми, які застосовуються до всіх сфер нашого життя. Створення організованого навчального простору і уміння ефективно управляти навчанням є суттєвим для академічного життя. На ринку праці роботодавці шукають кандидатів, які вміють демонструвати розставляти пріоритети під час великої завантаженості. 
 

Соціальні компетенції

http://www.macmillanenglish.com/life-skills/social-skills/ 
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/self-awareness/ 

• Як ми бачимо себе і як нас бачать інші? Мати самосвідомість є важливою частиною розуміння того, як ми ведемо себе і вміємо належним чином реагувати в різних соціальних ситуаціях.

• Знання того,  що змушує нас кидати виклик деяким з наших власних стереотипів, приділяючи особливу увагу нашим соціальним навичкам, допоможе збудувати кращі відносини і поліпшити взаємодію з тими, хто навколо нас.

Управління людьми

http://www.macmillanenglish.com/life-skills/people-management/ 

• Розуміння того, як керувати людьми в робочій ситуації може означати все, від знання, як отримати найкраще з інших та мотивації команди, до спроможності вести і підтримувати колег у складних ситуаціях.

Критичне мислення

http://www.macmillanenglish.com/life-skills/critical-thinking/ 

• Здатність застосовувати критичне мислення, оцінити інформацію з різних джерел і проаналізувати логіку аргументів є найважливішими для подальшого навчання у ВНЗ. Для учнів, які планують після школи навчатися у ВНЗ, розвиток навичок критичного мислення розглядається як необхідну основу для успіху у навчанні.

Тайм-менеджмент

http://www.macmillanenglish.com/life-skills/time-management/ 

• Усі ми стикаємось з різним тиском та вимогами в особистому, професійному та учнівському житті. Іноді здається, що 24 годин на добу не вистачає. Знати, як ефективно управляти своїм робочим часом, має вирішальне значення, допомагаючи знайти відчуття балансу і зменшити рівень стресу.

Політкультурна компетенція

http://www.macmillanenglish.com/life-skills/cultural-awareness/ 

• Бути шанобливим до інших і приймати думки людей, права і почуття – навіть якщо вони відрізняються від власних – має важливе значення для збереження особистих стосунків. Показати повагу до батьків, вчителів, старших за віком або за професійним статусом – така основна мета ресурсів, які ілюструють важливість цієї компетенції в усіх аспектах нашого повсякденного життя.

Комунікативні компетенції

http://www.macmillanenglish.com/life-skills/communication-skills/

• Встановлення контактів та зв’язків з іншими людьми є важливою частиною комунікації. Добірка ресурсів стосується міжособистісних і комунікаційних навичок, які учні можуть розвинути англійською мовою, щоб мати можливість ефективно спілкуватися.

Вміння спілкуватися та співпрацювати

http://www.macmillanenglish.com/life-skills/career-work/ 
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/networking/ 

• Навички ефективного спілкування та співпраці є невід’ємною частиною будь-яких відносин, впливаючи на все, від професійного розвитку до особистісної соціальної взаємодії. Низка ресурсів сприяє формуванню та розвитку міжособистісних та комунікаційних навичок учнів.

Вміння вчитися

http://www.macmillanenglish.com/life-skills/study-skills/  

• Навчання є невід’ємною частиною академічних успіхів. Незалежно від віку або рівня навчитися бути ефективним учнем і розуміти те, як керувати навчанням, є важливим для всіх учнів. Запропоновані ресурси розглядають різні методи і стратегії навчання в класі і за його межами.